Čísla sú dôležité. Zapojte sa.
286,201
účastnícizatiaľa pokračujeme...
Ako človek bez vyznania, ktorý výraz preferujete?
Ak ste boli vychovaný s náboženstvom, o aké náboženstvo išlo?
Aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?
V ktorom roku ste sa narodili?
Aká je vaša rodová identita?
Z akej krajiny ste?

Vrámci procesu overenia údajov vám pošleme e-mail.

Aby ste boli započítaný do sčítania ateistov, MUSÍTE potvrdiť overovací e-mail.

Povolené je len jedno započítanie na osobu. A nebojte sa - nebudeme vám posielať spam, vašu e-mailovú adresu neposkytneme žiadnej tretej osobe alebo skupine ani ju nepoužijeme na marketingové účely. Vaša e-mailová adresa bude použitá výlučne len na potvrdenie vašich údajov.

Globálne štatistiky

10 najčastejšie udávaných krajín

  1. United States of America: 96,543
  2. United Kingdom: 20,638
  3. Brazil: 18,376
  4. Turkey: 15,489
  5. Canada: 13,047
  6. Australia: 11,685
  7. Russian Federation: 9,505
  8. India: 6,376
  9. Poland: 4,893
  10. Germany: 4,857